Les Atlantes
 Atlantes III, pastels secs, 79 x 108 cm, 2017